Bij SPILcentrum Mimosaplein ontwikkelen kinderen niet van buiten uit, maar van binnen uit en als de tijd er rijp voor is. Daarom is ontwikkelen en leren leuk en scoren de kinderen zeer hoog in toetsen. De leerkracht/leiding is dienend. Men vertrekt vanuit de antroposofie.

Neem voor meer informatie over dit project
contact op met Jan Willem Rozendaal

06 51 97 68 46 \ janwillem@echtmarketingcommunicatie.nl