5 juni 2020

Summa Horeca biedt medewerkers van basisscholen in de buurt van hun eigen school aan de Sterrenlaan een lunch aan.

“We willen de leerkrachten een hart onder de riem steken. We weten dat ze een pittige periode achter de rug hebben met onderwijs op afstand en nu werken met een half rooster”, zegt Ger Merx, teamleider van Summa Horeca. Ook doen de leerlingen van Summa Horeca zo weer praktijkervaring op. “We hebben gezocht naar een manier om het praktijkonderwijs weer vorm te geven. Dat heeft ruim twee maanden stilgelegen.”

Het initiatief voor de lunch valt bij Virry Gout (leerkracht van groep 6/7 en intern begeleider) wel in de smaak.

“Zo luxe heb ik nog nooit geluncht!”.

Lees meer