Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport noemt het “hartverwarmend” dat zoveel mensen willen helpen. Buitenlandse artsen die nog niet aan de BIG-richtlijnen voldoen, kunnen nu toch helpen met de “verlengde armconstructie”.

Lees meer